International Lash Competition in Southern California, USA 2019 by Hoa Beauty Lashes
By August 24th-25th, 2019
✅ Location:
( new location)

Great Wolf Lodge Garden Grove – Anaheim
12681 Harbor Boulevard Garden Grove, CA 92840

✅ Time table:
– Classic: 2 hours
– Volume 2-3D: 2.5 hours
– Volume 4-6D: 3.5 hours
– Kim K / wispy : 2.5 hours

Date and time :
?August 24th, 2019
8.30-9.00: Registration Volume 4D-6D
9.15-12.45: Competition Volume 4D-6D
13.30-14.00: Registration Classic
14.15-16.15: Competition Classic

?August 25, 2019
9.00-9.30: Registration Volume 2D-3D
9.45-12.15: Competition Volume 2D-3D

13.00 – 13.30: Registration Kim K / Wispy
13.45 – 16.15: Competition Kim K

19.00 : Gala dinner.

⛔⛔ Level Information :

✅Junior: 6months – 24months
✅Master: from 25 months or lash trainer or winner from another competition

??Competition rules??

– The judges only grade after the competitor has completed his/her work. His/her will receive his/her scores table after judging.

– Contestant are allowed to prepare their materials before the competition.

– Hoa Beauty Lashes is an experience organizer. We have been organized many lash champions
ship since 2015 in Vietnam and Norway . Our judges are highly renowned lash and beauty industry.
-Hoa Beauty Lashes will provide a chair, a bed a disposable bed sheet, lunch and dinner at gala night. Participants must supply their own lights, tools, supplies and all material for themselves and their model.

♻️ The judges will judge according to the following criteria:
A. Classic and volume:
– Thickness: 10 points
0.10 / 0.12 / 0.15: for classic
0.05 / 0.06 / 0.07: for volume/ kim K
– Length: 5 points
– Styling effect: 10 points
– Symmetry: 10 points
– Inner and outer corner: 10 points
– Stickies : 10 points
– Distand from Eyelid : 10 points
– Cleanliness : 5 points
– Glue: 10 points
– Fan quality: 10 points
– Overall: 10 points…

??Awards:
– First prize: Trophy + Gift worth 1000usd
– Second Prize: Trophy + Gift worth 700usd
– Third prize: Trophy+ Gift worth 500usd.

All contestants will receive commemorative medals, Certificates and gifts from Hoa Beauty Lashes.

??Tickets Fee??
1 subject: 200usd
2 subjects: 400usd
3 subjects: 540usd
4 subjects: 650usd

Registration will be paid via paypal: hoabeautylashesas@gmail.com

And please write your name, subject and level participate to email: hoabeautylashesas@gmail.com

⛔⛔Tiếng Việt⛔⛔:
Cuộc thi nối mi tại Nam cali , Usa

✅Thời gian: 24-25/8/2019
✅Địa điểm: Nam Cali, Usa

✅Môn thi :
– Classic: 2 tiếng thi đấu.
– Volume 2-3D: 2.5 tiếng thi đấu
– Volume 4-6D: 3.5 tiếng thi đấu
– Kim K / wispy : 2.5 tiếng phút thi đấu.

✅Lịch cụ thể :
⛔24/8/2019

8.30- 9.00: Đăng ký lấy số báo danh môn thi 4-6D.
9.15- 12.45: Thi đấu volume 4-6D
12.45- 13.45: Chấm thi ( dành cho giám khảo)
13. 30- 14.00: Đăng ký thi mi Classic .

14.15- 16.15: thi đấu mi classic.

16.20- 17.20: Chấm thi ( dành cho giám khảo)

⛔ 25/8/2019
9.00-9.30: Đăng ký volume 2-3D
9.45- 12.15: Thi đấu mi volume 2-3D

12.20-13.30: chấm thi ( dành cho giám khảo)

13.00- 13.30: đăng ký thi kim K

13.45- 16.15: thi Kim K

16.20- 17.00: chấm thi

18.00- 20.00: Gala dinner.

⛔⛔ Cấp độ:
✅Junior: kinh nghiệm dưới 1 năm
✅Master: Kinh nghiệm từ 13 tháng – 2 năm
✅Professional: kinh nghiệm trên 2 năm hoặc đã đi dạy hoặc đã thắng giải tại các cuộc thi nối mi.

??Luật thi đấu??

– Các giám khảo chỉ chấm điểm khi các bạn thí sinh đã hoàn thành phần thi và sẽ gửi lại bảng điểm cho thí sinh ngay sau khi chấm thi.

– Các bạn được vô chuẩn bị trước khi thi.

– Hoa Beauty Lashes tổ chức thi có trách nhiệm mời những vị giám khảo công tâm, có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề mi .
– Hoa Beauty Lashes chuẩn bị giường nối mi, ghế, giấy chải giường 1 lần, bữa trưa và bữa tối cho đêm gala. Đèn và tất cả các dụng cụ thi đấu hoặc người mẫu thí sinh phải tự chuẩn bị.

♻️ Các giám khảo sẽ chấm thi theo các tiêu chuẩn sau:
A. Mi classic và volume:
– Độ dày: 10 điểm
0.10/0.12/0.15: cho mi classic
0.05/0.06/0.07: cho mi volume/ Kim K
– Độ dài : 5 điểm
– Dáng mi: 10 điểm
– Sự tương đồng của 2 mắt : 10 điểm
– Đầu mắt và đuôi mắt: 10 điểm
– Dính mi: 10 điểm
– Sự kết dính giữa mi giả và mi thật: 10 điểm
– Sạch: 5 điểm
– Keo: 10 điểm
– Fan: 10 điểm
– Tổng thể :10 điểm
– Khoảng cách da: 10 điểm…

??Giải Thưởng??:
– Giải nhất : Cúp + Quà tặng trị giá 1000usd
– Giải Nhì: Cúp + Quà tặng trị giá 700usd
– Giải ba: Cúp + Quà tặng trị giá 500usd.

Tất cả thí sinh tham dự đều nhận được kỷ niệm chương, Certificate và quà tặng từ Hoa Beauty Lashes.

 

??Lệ Phí Tham dự??
1 môn: 200usd
2 môn: 400usd
3 môn : 540usd
4 môn: 650usd

Đăng ký sẽ trả qua paypal: hoabeautylashesas@gmail.com

Và báo lại họ tên, môn thi, cấp độ qua email: hoabeautylashesas@gmail.com