Glue Primer

price contact

Dung dịch giúp tăng độ ẩm và độ bám của mi thật và mi giả trước khi nối. Nhập khẩu Hàn Quốc Đơn vị bán : 1 chai, dung tích 15ml

In stock

QTY
Categories: OTHER PRODUCTS

Dung dịch giúp tăng độ ẩm và độ bám của mi thật và mi giả trước khi nối. Nhập khẩu Hàn Quốc  Đơn vị bán : 1 chai, dung tích 15ml