L Shape Tweezers

€35.00

Manual Tested L-Shape Tweezer
This is a manual tested L-shape tweezer which provides three functions: lash isolating, eyelash classic extension and volume extension. Each of our L-shape tweezer was manually tested in two rounds by different Hoa Beauty Lashes lash technicians.

Unit price for 1 tweezer.
Nhíp có hình dạng L, sử dụng được 3 chức năng (tách mi, làm mi classic, làm mi volume). Mỗi cây nhíp L được ít nhất 2 kỹ thuật viên của Hoa Beauty Lashes kiểm tra trước khi đến tay của khách hàng.

Đơn vị bán: 1 chiếc.

In stock

QTY
Categories: TWEEZER

Manual Tested L-Shape Tweezer

This is a manual tested L-shape tweezer which provides three functions: lash isolating, eyelash classic extension and volume extension. Each of our L-shape tweezer was  manually  tested in two rounds by different Hoa Beauty Lashes lash technicians.

  • Unit price for 1 tweezer.

Nhíp có hình dạng L, sử dụng được 3 chức năng (tách mi, làm mi classic, làm mi volume). Mỗi cây nhíp L được ít nhất 2 kỹ thuật viên của Hoa Beauty Lashes kiểm tra trước khi đến tay của khách hàng.

  • Đơn vị bán: 1 chiếc.