Luxury Under Eyes Gel Patches (Bag)

€10.00

Luxury Under Eye Gel Patches
Our under eye gel patches are every soft and comfortable during the whole time of extension process. Our gel patches 100% natural plant extract moisture and stick well to the skin, but are also gentle when being removed. They are no fibers that cause interfere to your treatment. There are 10 pairs in the bag. The gel patches in this bag has higher quality than the one that pack in single pair. Our under eye gel patches are most favorite high quality patches that many professional lash artists in over the world trust and chose for their clients.

Unit Price : 1 bag of 10 pairs
Miếng dán mi dưới chất lượng cao
Đây là loại miếng dán chất lượng cao, được sản xuất bằng 100% vật liệu từ thực vật. Miếng dán này hoàn toàn fiber free (không sổ lông) nên giúp tránh được hiện tượng các sợi lông vải dính vào keo dán mi. Nó có chức năng che lông mi dưới, chia size trước khi nối, và dưỡng quầng mắt. Gel patches này dính chắc, nhưng đem lại cảm giác mềm mai cho khách hàng khi mang cũng như khi tháo ra sau khi quá trính gắn mi hoàn tất.

Trong mỗi gói có 10 cặp.
Đơn vị tính : 1 gói (10 đôi)

In stock

QTY
Categories: OTHER PRODUCTS

Luxury Under Eye Gel Patches

Our under eye gel patches are every soft and comfortable during the whole time of extension process. Our gel patches 100% natural plant extract moisture and stick well to the skin, but are also gentle when being removed. They are no fibers that cause interfere to your treatment. There are 10 pairs in the bag. The gel patches in this bag has higher quality than the one that pack in single pair. Our under eye gel patches are most favorite high quality patches that many professional lash artists in over the world trust and chose for their clients.

  • Unit Price : 1 bag of 10 pairs

Miếng dán mi dưới chất lượng cao

Đây là loại miếng dán chất lượng cao, được sản xuất bằng 100% vật liệu từ thực vật. Miếng dán này hoàn toàn fiber free (không sổ lông) nên giúp tránh được hiện tượng các sợi lông vải dính vào keo dán mi. Nó có chức năng che lông mi dưới, chia size trước khi nối, và dưỡng quầng mắt. Gel patches này dính chắc, nhưng đem lại cảm giác mềm mai cho khách hàng khi mang cũng như khi tháo ra sau khi quá trính gắn mi hoàn tất.

  • Trong mỗi gói có 10 cặp.
  • Đơn vị tính : 1 gói (10 đôi)