Serum

€79.00

Get big eyes and thick eyelashes with Eyes Lash Serum. This easy-to-use treatment provides vitamin and nutrition your lashes need to help it grows wealthier, fuller and longer in just eight weeks. Apply this serum to the skin at the base of clean lashes at nighttime and wake up to dramatic results. Can also be used to make eyebrows thicker and fuller.

Not recommended for sensitive eyes.

Product Form: Liquid
For Use On: Eyes
Made in Korea.
Serum dưỡng mi.

Đặc điểm: Dạng nước lỏng kèm theo đầu cọ nhỏ. Nhập khẩu Hàn Quốc.

Công dụng: Serum dành cho khách hàng có bộ lông mi yếu, có chức năng kích thích mi thật mọc dày và dài hơn.Dưỡng từng gốc mi, cung cấp vitamin và khoáng chất giúp sợi mi khỏe và dài hơn

Cách dùng: dùng đầu cọ nhỏ bôi sản phẩm lên vùng da mí (gốc mi) 2 lần/ngày

In stock

QTY
Categories: OTHER PRODUCTS

Get big eyes and thick eyelashes with Eyes Lash Serum. This easy-to-use treatment provides vitamin and nutrition your lashes need to help it grows wealthier, fuller and longer in just eight weeks. Apply this serum to the skin at the base of clean lashes at nighttime and wake up to dramatic results. Can also be used to make eyebrows thicker and fuller.

Not recommended for sensitive eyes.

  • Product Form: Liquid
  • For Use On: Eyes
  • Made in Korea.

Serum dưỡng mi.

Đặc điểm:  Dạng nước lỏng kèm theo đầu cọ nhỏ. Nhập khẩu Hàn Quốc.

Công dụng: Serum dành cho khách hàng có bộ lông mi yếu, có chức năng kích thích mi thật mọc dày và dài hơn.Dưỡng từng gốc mi, cung cấp vitamin và khoáng chất giúp sợi mi khỏe và dài hơn

Cách dùng: dùng đầu cọ nhỏ bôi sản phẩm lên vùng da mí (gốc mi) 2 lần/ngày