Single C

€13.00

SINGLE LENGTH, C-CURL

Trên mỗi hộp mi của công ty chúng tôi có ký hiệu như sau :

Độ dày:
0.05 và 0.07 dành cho mi volume
0.10, 0.12, 0.15, 0.18 dành cho mi classic.
Độ cong:
B cong ít,
C cong vừa
D cong nhiều
L : mi có hình dạng L-shape
Độ dài:
Mix : trong mỗi mi có nhiều độ dài khác nhau từ 8mm - 13mm.
Single: các sợi mi trong khay có cùng độ dài trong khoảng 14mm - 15mm
Pre-made Fan: mi volume tạo fan sẵn, độ dày 0.07, độ cong C. mỗi hộp 1 độ dài từ trong khoảng 9-13mm. Lưu ý: Không có mix độ dài ở loại mi này.
Đơn vị bán : 1 hộp

Lưu ý: Hình ảnh chỉ có tính chất tham khảo. Quý khách chọn loại mi mình muốn theo menu bên dưới

In stock

QTY
Categories: LASHES

SINGLE LENGTH, C-CURL

Trên mỗi hộp mi của công ty chúng tôi có ký hiệu như sau :

Độ dày:

  • 0.05 và 0.07 dành cho mi volume
  • 0.10, 0.12, 0.15, 0.18 dành cho mi classic.

Độ cong:

  • B cong ít,
  • C cong vừa
  • D cong nhiều
  • L : mi có hình dạng L-shape

Độ dài:

  • Mix : trong mỗi mi có nhiều độ dài khác nhau từ 8mm - 13mm.
  • Single:  các sợi mi trong khay có cùng độ dài trong khoảng 14mm - 15mm
  • Pre-made Fan: mi volume tạo fan sẵn, độ dày 0.07, độ cong C. mỗi hộp 1 độ dài từ trong khoảng 9-13mm.  Lưu ý: Không có mix độ dài ở loại mi này.

Đơn vị bán : 1 hộp

Lưu ý: Hình ảnh chỉ có tính chất tham khảo. Quý khách chọn loại mi mình muốn theo menu bên dưới

Related Products

Mix D

€13.00

Single D

€13.00

Mixed C

€13.00