Soft Cream Remover

€25.00

Remover cream (dùng để tháo mi giả ) sản phẩm không thể thiếu trong ngành nối mi.
Remover cream có tác dụng tháo mi giả ra bộ mi thật. Rất quan trọng khi muốn làm 1 bộ full set khác cho khách hàng. Đơn vị bán : 1 hộp

Ưu điểm so với dung dịch tháo mi:

ít cay mắt
không phải dạng dung dịch nên ít bị chảy vô mắt khách hàng.
lượng sử dụng mỗi lần rất ít nên ít hao phí
thời gian chờ đợi ngắn, chỉ khoảng 2 phút
khi bôi lên phần kết nối mi giả với mi thật là có thể tháo mi.

In stock

QTY
Categories: REMOVER

Remover cream (dùng để tháo mi giả ) sản phẩm không thể thiếu trong ngành nối mi. 
Remover cream có tác dụng tháo mi giả ra bộ mi thật. Rất quan trọng khi muốn làm 1 bộ full set khác cho khách hàng.  Đơn vị bán : 1 hộp

Ưu điểm so với dung dịch tháo mi:

  • ít cay mắt
  • không phải dạng dung dịch nên ít bị chảy vô mắt khách hàng.
  • lượng sử dụng mỗi lần rất ít nên ít hao phí
  • thời gian chờ đợi ngắn, chỉ khoảng 2 phút 
    khi bôi lên phần kết nối mi giả với mi thật là có thể tháo mi.

Related Products