Under Eye Gel Patches (individual)

€8.00

Under Eye Gel Patch (1 pair)
Our under eye gel patches are soft and they are very comfortable during the whole time of extension process. They are no fibers that cause interfere to your treatment. There are 1 pairs in each bag and it has economical benefit to any technicians or spa that has large number of clients. Our under eye gel patches are most favorite high quality patches that many professional lash artists in over the world trust and chose for their clients. For demand of higher quality eye patches, you can consider our luxury eye gel patches bag of 10 pairs.

Unit Price : 1 bag has 2 patches (for two eyes)
Miếng dán mi thông thường
Đây là loai miếng dán thông thương, có giá phù hợp hơn so với loại miếng dán cao cấp. Nó có chức năng che lông mi dưới, chia size trước khi nối. Gel patches này dính tốt và cũng tương đối mềm mại khi bóc ra khỏi da của khách hàng. Miếng dán này hoàn toàn fiber free (không sổ lông hoặc bụi) nên không gây bất kỳ trở ngại nào cho quá trinh gắn mi như các loại patch giá rẻ trên thị trường. Nếu muốn miếng dán có chất lượng tốt nhất, mềm mại hơn, bạn có thể mua miếng dán cao cấp của chúng tôi.

Trong mỗi gói có 1 cặp (hai miếng cho mỗi mắt).
Đơn vị tính : 1 gói (mỗi gói có 2 miếng).

In stock

QTY
Categories: OTHER PRODUCTS

Under Eye Gel Patch (1 pair)

Our under eye gel patches are soft and they are very comfortable during the whole time of extension process.  They are no fibers that cause interfere to your treatment. There are 1 pairs in each bag and it has economical benefit to any technicians or spa that has large number of clients. Our under eye gel patches are most favorite high quality patches that many professional lash artists in over the world trust and chose for their clients. For demand of higher quality eye patches, you can consider our luxury eye gel patches bag of 10 pairs.

  • Unit Price : 1 bag has 2 patches (for two eyes)

Miếng dán mi thông thường

Đây là loai miếng dán thông thương, có giá phù hợp hơn so với loại miếng dán cao cấp. Nó có chức năng che lông mi dưới, chia size trước khi nối. Gel patches này dính tốt và cũng tương đối mềm mại khi bóc ra khỏi da của khách hàng. Miếng dán này hoàn toàn fiber free (không sổ lông hoặc bụi) nên không gây bất kỳ trở ngại nào cho quá trinh gắn mi như các loại patch giá rẻ trên thị trường. Nếu muốn miếng dán có chất lượng tốt nhất, mềm mại hơn, bạn có thể mua miếng dán cao cấp của chúng tôi.

  • Trong mỗi gói có 1 cặp (hai miếng cho mỗi mắt).
  • Đơn vị tính : 1 gói (mỗi gói có 2 miếng).